Доказан дългогодишен опит в проектиране, изграждане и поддръжка на системи за:
  • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
  • КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
  • СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
  • СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
  • ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Видеонаблюдение
Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Контрол на достъп

Контрол на достъп

Сигнално охранителни системи

Системи за сигурност

За нас

Повече от десет години Админ ООД е партньор на едни от най-големите вностители на системи за видеонаблюдение, системи за контрол и управление на достъп, сигнално охранителни системи, системи за периметрова охрана и пожароизвестителни системи.

Дългогодишната ни работа с нашите партньори, е довела до стабилни взамимоотношения и доверие. В резултат на провежданите от тях обучения гарантираме на нашите клиенти качество и сигурност.

Дългогодишният ни опит, професионалнито ни отношение към детайла и дейностите по проектиране, изграждане и последваща поддръжка на предлаганите от нас системи ни дава увереност и затвърждава доверието в взаимоотношения с нашите клиентите.

За нас

Продукти & Услуги

Видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдение

Контрол и управление на достъп

Контрол и управление на достъп

Сигнално охранителни системи

Сигнално охранителни системи

Системи за периметрова охрана

Системи за периметрова охрана

Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни системи

Поддръжка 24/7

Поддръжка 24/7

Все още не работи!
2023 © Админ - Всички права запазени